Niepubliczna Szkoła Baletowa

Szkoła Sztuki Tańca Art. Station
1 września 2015 r. Fundacja Art. Station powołała do życia Niepubliczną Szkołę Baletową Szkołę Sztuki Tańca Art. Station w Skierniewicach.

Szkoła kształcić będzie cyklu 9 letnim (dzieci w wieku 7-16 lat ). Po zdaniu egzaminów państwowych absolwent otrzyma wykształcenie średnie specjalistyczne w zawodzie tancerz. Organem nadzorującym działalność szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organem wykonawczym sprawującym kontrolę jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Nabór do szkoły rozpocznie się w połowie czerwca, a zakończy pod koniec sierpnia br. Kryteria rekrutacji określa statut szkoły, który przewiduje przyjęcie kandydatów o najwyższych możliwościach i predyspozycjach. Kadrę szkoły tworzyć będzie zespół doświadczonych instruktorów i choreografów z takich dziedzin tańca jak: taniec klasyczny, współczesny, tańce ludowe i charakterystyczne, taniec dawny, akrobatyka, street Dance, co jest równoznaczne z realizacją programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidzianego dla artystycznej szkoły publicznej. Oprócz przedmiotów praktycznych szkoła kształcić będzie również w zakresie teorii tańca i baletu, rytmiki i umuzykalnienia. Ponadto szkoła planuje zadbać o prawidłowy rozwój fizyczny i wpoić uczniom zasady zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie cyklicznych zajęć z masażystą, rehabilitantem i dietetykiem.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej.

http://szkolaartstation.pl/