Fundacja Art Station

 • Animacja kultury.
 • Upowszechnianie i promowanie sztuki.
 • Rozwój i popularyzacja kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w skali europejskiej i światowej.
 • Popularyzacja i wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również we współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego.
 • Edukacja kulturalna.
 • Wychowywanie poprzez kulturę i sztukę.
Fundacja Art Station

FUNDACJA ART. STATION

UL. REYMONTA 33 LOK. 218

96-100 SKIERNIEWICE

TEL: 782 808 488

NUMER KRS: 0000337075

KONTO: 18 1140 2017 0000 4802 1048 4568

Cele Fundacji:

 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki.
 • Inicjowanie wymiany kulturowej.
 • Integracja środowisk twórczych.
 • Założenie i prowadzenie Szkoły Artystycznej.
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii regionalnej.
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym.
 • Tworzenie alternatywy dla grup zagrożenia i rozwój osobowy człowieka.
Fundacja Art Station

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH

TYCH, KTÓRYM BLISKA JEST SZTUKA

Masz pytanie ? Napisz do nas !