Mini Kuźnia

dzieci 6 – 8 lat
Zajęcia taneczne  skierowane dla dzieci młodszych w wieku 6-8 lat, które kontynuują swą edukację taneczną z zakresu tańca klasycznego i nowoczesnego. Dodatkowo dzieci poznają podstawy akrobatyki, podstawy tańca współczesnego i jazzowego. Zajęcia taneczne ukierunkowane są na rozwój świadomości ciała, pamięci ruchowej i przestrzeni scenicznej. Nauka odbywa się trzy razy w tygodniu. Grupa ta ma swój odłam Mini Kuźnia II
2014 rok

Wyróżnienie Młodzieżowe Spotkania Taneczne Łask chorografia Agnieszka Madej/ Agata Baran

Masz pytanie ? Napisz do nas !