200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mini Kuźnia

dzieci 6 – 8 lat

Zajęcia taneczne  skierowane dla dzieci młodszych w wieku 6-8 lat, które kontynuują swą edukację taneczną z zakresu tańca klasycznego i nowoczesnego. Dodatkowo dzieci poznają podstawy akrobatyki, podstawy tańca współczesnego i jazzowego. Zajęcia taneczne ukierunkowane są na rozwój świadomości ciała, pamięci ruchowej i przestrzeni scenicznej. Nauka odbywa się trzy razy w tygodniu. Grupa ta ma swój odłam Mini Kuźnia II

2014 rok

Wyróżnienie Młodzieżowe Spotkania Taneczne Łask chorografia Agnieszka Madej/ Agata Baran


Masz pytanie ? Napisz do nas !

kontakt